+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Видове рязане


Лазерно рязане

applications-small-laser.jpg

Лазерното рязане на листов материал е процес, при който в листов материал (метал, пластмаса, дърво, ...) се изрязват контури чрез високоенергиен лазерен сноп и газова струя под високо налягане.

CNC машините за лазерно рязане използват различни методи на рязане, в зависимост от материала и режещия газ, като реактивно рязане, изпаряване и топене. Използваният лазерен източник може да бъде CO2, твърдотелен(Nd:YAG), фибро-оптичен или диоден. Различните машини могат да притежават различна степен на автоматично управление на процеса на обработка чрез NC програмата.

Vintech RCAM 11 програмира качествено всички видове индустриални лазерни системи за рязане на листови детайли.

Извършва многолистово автоматично и интерактивно разполагане; предоставя развити средства за автоматично и/или интерактивно управление на технологията на обработка на детайли без ограничения от сложността на контурите; определя условията на рязане според марката и дебелината на материала, вида на контура и необходимото качество на обработка.

Разполага върху цели листи и/или използваеми остатъци; програмира различни видове обработки – рязане, гравиране, изпаряване,

Чрез отворени за потребителя Постпроцесори генерира NC програми както с линейна структура, така и с подпрограми с транслация и ротация.

Прехвърля NC програма от един вид CNC машина към друга  с едно натискане на клавиш.

В CAM системата Vintech RCAM 11 са включени модул за ценообразуване и офериране, с модул за точно отчитане на времена и спомагателна програма за верификация на NC програми.

Плазмено рязане

 

applications-small-plasma-200x200.jpgVintech RCAM 11 програмира всички видове машини за плазмено рязане, без ограничения за вида на плазменият източник.

Притежава разширени възможности за програмиране на рязане както на метали с нормални дебелини, така и на дебелостенни метали.

Извършва автоматичен и интерактивен фигурен разкрой с on-line контрол против припокриване.

Използва База Технологични Справочници за автоматично определяне на параметрите на обработката според марка и дебелина на материала.

Създава карти за разкрой със специални технологии на рязане, като: Специални видове подходи/отходи; Предварително пробиване; Верижно рязане, включително със заобикаляне; Рязане с мостове, с псевдомостове; Разделяне траекторията на части, и други.

Разкроява върху използваеми остатъци (ИО), отчита отстъпи върху ИО, определя остатък към поръчка, предоставя функции за рязрязване на решетката.

Управлява контролни точки за настройване на NCпрограма за рязане върху ИО.

Ценообразува с отчитане на поръчки и видовете ИО, скрап и прогар.

Верифицира NC програми.

Газо-кислородно рязане

 

applications-small-oxy.jpgVintech RCAM 11 програмира всички видове машини за газо-кислородно рязане. Използва се както за машини с ръчно управление на пробиване, така и с автоматично управление на режима на рязане. Програмира статични успоредни резачи, а също и успоредни резачи с програмируем брой и разстояние между тях.

Притежава разширени възможности за програмиране на рязане както на метали с нормални дебелини, така и на дебелостенни материали.

Извършва автоматичен и интерактивен фигурен разкрой с on-line контрол против припокриване.

Използва База Технологични Справочници за определяне на параметрите на обработка според марка и дебелина на материал.

Създава карти за разкрой със специални технологии на рязане, като: Специални видове подходи/отходи; Предварително пробиване; Рязане с общи срезове; Верижно рязане; Рязане с мостове, с псевдомостове; Разделяне траекторията на части; Обръщане на посоката на траектория или на част от нея.

Разкроява върху използваеми остатъци (ИО), отчита отстъпи върху ИО, определя остатък към поръчка, предоставя функции за рязрязване на решетката.

Създава карти за разкрой за: Рязане с успоредни резачи; Рязане на зона върху зони; С променлив брой резачи и променливи разстояния между тях (Advanced Multi Torch)

Управлява контролни точки за настройване на NC програма за рязане върху ИО.

Ценообразува с отчитане на поръчки и видовете ИО, скрап и прогар.

Верифицира NC програми.

2D рязане на тръби

 

applications-small-pipe.jpgVintech Pipe се използва за рязане на тръбни детайли от тръбни заготовки на газо-кислородни или плазмени CNC машини. Програмира в декартови или полярни координати.

Чрез импорт от CAD файлове зарежда разгъвки на тръбни детайли.

Притежава модул за тръбни възли, за параметрично конструиране на тръбни детайли, без използване на универсална CAD система.

 

Наклоняемо рязане

 

Плазмено наклоняемо рязане

applications-small-plasma-bevel-cutting.jpgНаклоняемото плазмено рязане е най-сложната технология за фигурен разкрой на листови детайли, в която определяща е системата за следене на височината над листа по време на рязане.

Програмирането на наклоняемо рязане изисква задълбочено познаване на възможностите на следящата система и значителен практически опит.

ВИНТЕХ развива Vintech RCAM за програмиране на различни варианти на наклоняеми глави, съоръжени с капацитивни, механични, напреженови или лазерни следящи системи.

Чрез add-on модула Vintech rBevel програмира всякакви траектории за наклони и фаски с постоянни или променливи ъгли по дължината на контура.

Днес Vintech RCAM 11 е доказано професионално решение за програмиране на наклоняемо плазмено рязане за фигурен разкрой.

 

Газо-кислородно наклоняемо рязане

За газо-кислородно наклоняемо рязане за фигурен разкрой се използват капацитивно, ултразвуково или механично следене на височината над детайла.

Режат се предимно дебелостенни детайли, с дебелини над 50 мм.

Vintech RCAM 11 предоставя развити функции за проектиране на рязане по карти за разкрой с постоянни и променливи наклони и фаски.

Разработени са функции за настройване и обработка на наклони и фаски на отделен дебелостенен детайл. Този начин на рязане е единствения начин за термично рязане на дебелостенен детайл с горни и долни фаски и наклони.
За детайли с голяма дебелина се пести метал, като в някои случаи икономията може да достигне 20 и повече % спрямо рязане на същия детайл с наклони в карта за разкрой.

 

Рязане с тангенциален нож

 

applications-small-knife.jpg

Vintech RCAM 11 се използва за рязане на неметални листови детайли на специални режещи плотери.

Vintech RCAM 11 разполага автоматично с неограничен брой нива на влагане.

За рязане на деформируеми материали, като дунапрен е разработен модул Vintech rKnife, позволяващ създаване на карти за разкрой за рязане на всички детайли с едно врязване от ръба (без пробиване).

 

Водо-абразивно рязане

 

applications-small-waterjet.jpgVintech RCAM 11 се използва с успех за програмиране на машини за водоабразивно рязане.

Модулът Vintech rJet предоставя средства за задаване на различни качества на среза върху отделен контур, както и функции за управление скорости и ускорения според формата на части от контура.

С Vintech RCAM 11 се програмират съвременни CNC машини за водо-абразивно рязане с компенсация на наклона на среза.

Плазмено рязане комбинирано с пробивно-разстъргващи обработки

 

applications-small-plasma-drill-200x200.jpgVintech RCAM 11 притежава развити възможности за управление на технологията на рязане на отвори в листови детайли от карти за разкрой.

Обработката на една установка на тръбни решетки с комбинирано термично рязане и пробивно-разстъргващи обработки съкращава цикъла на производство на подобни детайли от седмици на часове.

Комбинирането на обработките рязко намалява влиянието на температурните деформации и вътрешните напрежения върху равнинността на детайли с много отвори.

Модулът Vintech rDrill добавя в Базата Технологични Справочници инструменти, режими и обработващи последователности за проходни и степенни, гладки и резбови отвори, за фрезоване на контури или степенни отвори, за комбиниране на плазмено рязане на проходен отвор със зенкеровани или разстъргвани неговите степени.

Плазмено рязане на фитинги от HVAC системи

 

applications-small-duct.jpgVintech Duct е специализирана система, която автоматизира процеса на производство на разгъвки за фитинги от HVAC системи.

Системата конструира детайли от въздухопроводи, като използва библиотеки с параметрични макроси за правоъгълни, кръгли и конични фитинги.

Vintech Duct извършва автоматичен и интерактивен фигурен разкрой, NC програмиране, управлява поръчки и организира CNC производство.