+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Защо Vintech?


Vintech 9 е мащабируема и широкообхватна система за управление на разкройно производство с CNC машини за термично рязане

Vintech 9 решава технологични и организационни задачи, като:

Интеграция на процеси и данни в разкройното производство                                              

Повишаване на производителността

Икономия на метал                                               

 Повишаване качеството на детайлите