+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Защо Vintech?


Vintech е мащабируема и широкообхватна система за управление на разкройно производство с CNC машини за термично рязане

Vintech решава технологични и организационни задачи, като:

Икономия на метал                                               

Интеграция на процеси и данни в разкройното производство 

 Повишаване качеството на детайлите

Повишаване на производителността