+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

История


Октомври 2019:

Фамилията CAM системи Vintech v10 е на пазара.

Август 2016:

Начало на редовна експлоатация на новата подсистема ViNES Склад ЛМ - склад за листови метали върху карта на склада. Подсистемата е основна в системата за управление на разкройно производство ViNES.

Май 2016:

Фамилията CAM системи Vintech v9 е на пазара.

Юли 2015:

ВИНТЕХ отбелязва 20 годишния си юбилей с пускане на нова реализация на библиотеката за наклоняемо плазмено рязане Vintech rBevel.

Ноември 2014:

Фамилията CAM системи Vintech RCAM v8 е на пазара.

Ноември 2013:


Фамилията CAM системи Vintech RCAM v7 е на пазара.
Завършват пилотни внедрявания на Vintech Manager -система за управление подготовката на поръчки  за фигурен разкрой и NC програмиране.

Януари 2013:

ВИНТЕХ ООД е отличен с наградата "Бизнес иновативност" на Българска Асоциация за Информационни Технологии (БАИТ) за 2012г.

Септември 2012:

Фамилията CAM системи Vintech RCAM v6 е на пазара.

Август 2011:

Завършено е пилотно внедряване на три нови библиотеки:

  • Библиотека Vintech rАМT - Променлив брой и разстояния на успоредни резачи,
  • Библиотека Vintech rDrill - Технология на пробивно-разстъргваща обработка,
  • Библиотека Vintech rSales - Ценообразуване и експресно офериране от Винтех RCAM проект.

Завършено е пилотно внедряване на Vintech NES - MES Система за фигурен разкрой.

Януари 2011:

Фамилията CAM системи Vintech RCAM v5.5 е на пазара.
Към библиотека Винтех rPipe е добавен разширен набор детайли от тръбни съединения.

Март 2010:

Във Vintech RCAM-Pro са реализирани универсални методи за автоматично и интерактивно създаване на общи срезове.

Март 2009:

Фамилията CAM системи Vintech RCAM v5.0 е на пазара.

Януари 2008:

Фамилията CAM системи Vintech RCAM v4.0 е на пазара.

Март 2007:

ВИНТЕХ представя CAM системата Vintech RCAM v3.0 за фигурен разкрой и NC програмиране.

Февруари 2007:

Завършено пилотно внедряване на Алтех:PDM - система за управление на инженерни документи и електронен технически архив.

Септември 2006:

Златен медал и Диплом за програмна система Винтех РАЗКРОЙ 2006 Plus на 63-ти Международен Технически Панаир, Пловдив, България.

Април 2006:

Винтех РАЗКРОЙ BC 2006 Plus за фигурен разкрой и наклонено рязане с трирезаков блок, с управление по 4 до 7 програмно управлявани оси - наклоняеми глaви тип Bevel 3T, е на пазара.

Март 2006:

Започват продажбите на Винтех РАЗКРОЙ 2006 Plus – реализацията, при която са решени проблемите с разполагане без ограничения за форма и размери.

Август 2005:

Винтех РАЗКРОЙ 2006 BC за фигурен разкрой и програмиране на рязане с наклоняеми глави тип Bevel CAXY е на пазара.

Октомври 2004:

ВИНТЕХ започва да разпространява Винтех РАЗКРОЙ чрез производители на машини за термично рязане.

Декември 2003:

Винтех РАЗКРОЙ WL v2.5 е на пазара. В Русия и СНГ системата се разпространява под името Интех РАСКРОЙ WL v2.5 от партньори на ВИНТЕХ.

Октомври 2003:

ВИНТЕХ завършва внедряване и разработка на поръчковата CAD/CAPP система за вариационно конструиране на типопредставители на ротационни детайли и групова технологична подготовка Алтех:CAD/CAPP.

Септември 2002:

Златен медал и Диплом за CAM система Винтех-РАЗКРОЙ WL v2.0 на 58-ми Международен технически панаир, Пловдив, България.

Февруари 2001:

Започват продажбите на Винтех-РАЗКРОЙ WL - CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране.

Август 1997:

ВИНТЕХ започва разработване и програмиране на специализирана CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране.

Април 1995:

ВИНТЕХ започва продажби на МАГИС - авторски софтуер за управление на търговска, складова и финансово-счетоводна дейност на малки и средни предприятия.

Февруари 1994:

ВИНТЕХ е основано като едноличен бизнес на основателя на компанията и година след това e преобразувано в сегашния му вид.