+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Отличия


Бизнес иновативност за 2012 - Награда на Българската Асоциация за Информационни Технологии

Златен медал и Диплом на Международен Технически панаир Пловдив'2006 за CAD/CAM система Винтех РАЗКРОЙ 2006 Plus

Златен медал и Диплом на Международен Технически панаир Пловдив'2002 за CAD/CAM система Винтех РАЗКРОЙ WL