+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Партньори


ВИНТЕХ КАДКАМ предлага изгодно партньорство:

  • На производители на машини за термично (лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно) рязане,
  • На компании, продаващи качествени софтуерни продукти за производствената индустрия и намиращи в CAM системите Vintech решения, подходящи за техните пазари.

ВИНТЕХ КАДКАМ осигурява ценови отстъпки, техническа поддръжка, обучение, достъп до специализирани информационни ресурси.

CAM системите Vintech са инструмент за ефективност и конкурентоспособност, и условие за внедряване на технологии от нови поколения.

Производствените системи, базирани на CNC машини за термично/струйно рязане и авангарден CAM софтуер водят до кратко време до пазара и намалено потребление на ресурси.

Днес фигурният разкрой налага различни промени в бизнес процесите от серийното производство: Производствените серии от различни изделия се групират, групите се разкрояват и произвеждат днес, утре...

Понякога се налага поръчките да се изпълняват "за вчера", а коефициентът на използване на метала да бъде "някъде около 1".

В тези условия предприятията имат необходимост от партньорство с компетентни екипи специалисти. Ние също!

Наши партньори са

CHICO Inc

САЩ

www.chichoinc.com

РЕД СТИИЛ

България

www.redsteelbg.com

КИБЕРИС

България

www.kiberys.com

DIGITAL NOTIONS

Великобритания

 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Русия

www.neosar.ru

ПКФ КРИСТАЛЛ

Русия

www.crystall.ru

АСКОН

Русия

www.ascon.ru