+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Често задавани въпроси


За ефективна работа с Vintech CAM системи се препоръчва компютърна конфигурация за инженерно проектиране:

 • 64-битов Intel® Core i5™ или i7™ или AMD Ryzen (Zen 2 or Zen3 architecture) процесор,
 • 16 GB DDR3 RAM,
 • SSD HDD (с NVMe интерфейс),
 • Ethernet контролер,
 • опционален DVD/CD-ROM,
 • Мишка с ролка,
 • ATI или nVIDIA видеоконтролер с разделителна способност, не по-ниска от 1920х1080 и 32-bit цвят,
 • Монитор 22’’, за предпочитане 16:9 формат и разрешаваща способност, не по-ниска от 1920х1080,
 • Microsoft Windows® 10 или 7.

64-битова версия 64-битова версия на Windows (за x86-64 архитектура) може стандартно да адресира достатъчно голям обем оперативна памет за един разкрой. Практиката показва, че компютър с 16GB RAM е препоръчителен за разкрой за работа с Vintech RCAM-Pro 10.

Повече ядра и по-висока честота на CPU, повече cache памет, повече RAM и по-висока скорост на обмен с HDD са за предпочитане.

За печат на документи може да се използват принтери и плотери, които се поддържат от операционната система.

Използването на 64 битови, по-мощни Intel или AMD процесори съществено повишава комфорта при работа със системата.
Използването на по-ниски модели на процесора е възможно, но ще предизвиква усещане за "тромава" работа. Това води до по-неефективен разкрой и по-дълго време до NC програма.

В случай, че гаранционният срок на Вашата Vintech CAM система не е изтекъл, Вие имате право за безплатно обновяване до последната редакция на лиценза

Ако Вашият лиценз е в гаранция или гаранционният срок е изтекъл преди по-малко от 1(един) месец, може да сключите Договор за платена поддръжка. Той е с продължителност една календарна година и включва безплатно обновяване до последната версия на закупения от Вас продукт.

Важно! Договорът за платена подръжка е ценово най-изгодният начин да за обновявне на Vintech CAM системи.

Заяви платена поддръжка!

Ако имате лиценз на версия на CAM системата с v7, v8 или v9 и гаранционният срок е изтекъл, за да имате последните новости в системата е нужно да закупите Еднократно обновяванедо v10.

Заяви еднократно обновяване

Ако използвате легален Винтех Разкрой WL, Винтех RCAM v3, Винтех RCAM v4, Винтех RCAM v5 [.5] или Винтех RCAM v6 обновяване на Вашия лиценз е възможно чрез купуване на нов лиценз.

Поискай оферта за нов лиценз

За обновяване до актуалната версия на Vintech CAM система :

 1. Свържете се със службата за техническа поддръжка на ВИНТЕХ, за да получите актуален дистрибутив.
 2. Отворете дистрибутивния CD и се запознайте с инструкцията за инсталиране.
 3. Стартирайте инсталатора на закупения от Вас вариант на системата и следвайте инструкциите.
Не са малко случаите, когато потребителите отказват обновяване до актуална версия на CAM система Vintech RCAM-Pro, с аргумента, че системата напълно отговаря на техните изисквания. 
На тези наши клиенти пожелаваме още дълги години безпроблемна работа с Винтех RCAM или Винтех Разкрой WL !

Ако имате нужда да обновите работещата при вас система Винтех РАЗКРОЙ WL или Интех РАСКРОЙ WL, обновяването до актуалната версия Vintech RCAM-Pro ще Ви донесе многократно ускоряване на разполагането, значително по-ефективно автоматично разполагане и множество ценни нови функции.

Ако работите с Винтех RCAM-Master и обновите до Vintech RCAM-Pro, ще получите множество нови функции и подобряване на използваемостта.

Във всички случаи на нормална работа, цената на обновяването ще се изплати за 1 или 2 месеца.

След обновяване, работоспособността на Vintech RCAM-Pro в средата на операционни системи Microsoft Windows 10 или 7, ще бъде запазена.

Лицензът на Vintech RCAM-Pro или Vintech Pipe не се свързва с машина, нито е за временно ползване. С един лиценз могат да бъдат програмирани наличните машини, а ако разширявате или обновявате машинния си парк – и новите машини. Освен това системата няма отделна версия за газо-кислородни, за плазмени или за лазерни машини.

Всеки лиценз на Vintech RCAM-Pro или Vintech Pipe е мрежово-конкурентен.

Настройването на Vintech RCAM-Pro или Vintech Pipe за NC програмиране на конкретна машина се извършва чрез Постпроцесор и База Технологични Справочници (БТС).

Vintech RCAM-Pro или Vintech Pipe допускат алтернативно използване на два вида Постпроцесори: Универсален и Външен.
Универсалният постпроцесор е вграден в системата и предоставя таблични средства за настройка на CNC кода от потребителя.
Външният постпроцесор е програма на езика Python, която обикновено се разработва от компетентни по Vintech RCAM-Pro специалисти.

Всички технологични справочници се поддържат от SQL DB и могат да се експортват и импортват в XML файлове. Зареждане във Vintech RCAM-Pro или Vintech Pipe на данни за нова машина се извършва чрез зареждане на набор XML файлове.

Документацията на Vintech RCAM-Pro предоставя нужната информация както за видовете справочници и действията за зареждане на информация в тях, така и за самостоятелно настройване или разработване на постпроцесори.

Ако имате проблеми - обърнете се за решения към ВИНТЕХ КАДКАМ или неговите партньори.

Задължително условие за работа на CAM система от фамилията Vintech е да притежавате хардуерен ключ WIBU с актуален код за регистрация на закупената от Вас система и версия.

За обновяване с нова версия трябва да създадете НОВА заявка за регистрация и да я изпратите до службата за поддръжка, 
Службата за поддръжка ще Ви изпрати e-mail с актуален код за регистрация, които Вие трябва да заредите във WIBU ключа.

На дистрибутивния диск на системата има файл "WIBU code BG.pdf" с инструкция за обслужване на WIBU ключа. Моля следвайте инструкциите в този файл.

Моля, обърнете се към службата за поддръжка на ВИНТЕХ с писмо или по телефона, за да получите повече информация по въпроса.

Описанието на технологичната среда се извършва в Справочници за: машини, супорти, инструменти, газове, настройки на универсални постпроцесори, външни постпроцесори, видове и марки материали, технологии на обработка, таблици с машинни параметри и други.

Машината стои най-високо в структурата за описание на технологичната среда и се описва чрез съставящите я структурни елементи, които могат да съдържат свои елементи и т.н.

Пример: Машината използва един или друг Постпроцесор; Машината съдържа Супорт(Станция за вид рязане/обработка); Супортът използва Инструменти (Дюзи или други) за различни Дебелини материали и Видове материали; Дюзата може да използва Газов състав; Дюзата може да бъде от различен Производител; За всеки Вид обработваем материал и Дебелина за дадената Машина в таблицата Технологии на обработка се съхраняват параметрите за управление на технологията.

В началото на работа по проект, задължително трябва да бъдат избрани Машина, Материал и Дебелина. На тази база Vintech RCAM-Pro автоматично предлага параметри за управление на технологията на обработка в текущата зона, които потребителят може да доуточни.

Данните от Справочниците могат да бъдат експортвани в XML файл.

При експорт в XML файл се записва цялата свързана информация за машината - постпроцесор, супорти, дюзи, материали, технологии за обработка и т.н. При импорт в системата, същите данни се зареждат, за да създадат цялостно описание на среда и технологии за обработка.
Потребителят трябва да следи да не зарежда едни и същи справочници повторно.

Чрез реализирания метод за импорт/експорт сега е възможно бързо да се извършва, както обмен на технологични Справочници между отделни потребители, така и да се зареждат от сайта за поддръжка http://support.vintech.bg/.

Друг начин да се обменят технологичните справочници е да се копира SQL базата данни - файла catalog9.db.

След запис на DB файла, в системните настройки на Vintech RCAM-Pro трябва да се посочи пътя до новата база данни.

Важно!: Не се препоръчва предходната база данни на системата да бъде изтрита; Правилно е тя да бъде применувана и архивирана.

От средата на 2016г името на фамилия CAM системи на ВИНТЕХ е Vintech.
Сега фамилията  Vintech включва самостоятелните CAM системи Vintech RCAM-Pro, Vintech NCV, Vintech Pipe, Vintech Duct.

Преди 2007г ВИНТЕХ продаваше своя CAM софтуер под името Винтех РАЗКРОЙ WL, а от 2007г до 2016г - под името Винтех RCAM.

Днес името на всяка от CAM системите на ВИНТЕХ еднозначно определя нейното авторство и предназначение.

Може, но със забележки.

Оптималното разполагане на метални детайли се различава значително от оптималното разполагане за текстилни кройки.
Металните детайли допускат и изискват влагане в отворите на разположените детайли, като нивата на влагане са неограничени.

При разкрой на текстилни кройки подобна задача не съществува. Задачите в разкроя за текстилни кройки, свързани с текстури и напасване на шарки, са малко познати в разкроя на метални листи.

Технологията на термично рязане за метали и рязането на текстил имат малко общи характеристики.

Ето защо универсалното използване на CAM система за фигурен разкрой в силно различаващи се проблемни области, е възможно, но не препоръчително.

Фигурният разкрой е известна N-P пълна задача.

Няма приложимо оптимизационно решение, което да намира най-доброто разположение, а още повече - разполагане, което да е оптимално за различните технологии на рязане.

Времето за решаване на тази задача нараства експоненциално с увеличаването на броя екземпляри, подлежащи на разполагане и с броя контури, описващи екземпляра.

Поради това оптималното разполагане при фигурен разкрой се намира само в главата на човека – то е чисто субективна оценка. Като следствие, фигурният разкрой се решава чрез ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЕВРИСТИЧНИ КРИТЕРИИ КЪМ КОНКРЕТНАТА ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ.

По правило, всяко разположение може да бъде подобрено.
Vintech RCAM-Pro използва вградени методи за автоматично и интерактивно постъпково, плътно разполагане с оптимизация на разположението на всеки екземпляр. В съчетание с възможностите за връщане назад по хода на проектиране и възможностите за промяна на параметрите на разполагане, потребителят може по всяко време да изгражда стратегия и ефективно да управлява процеса.

Разполагането с Vintech RCAM-Pro отразява опита и стила на човека. Интерактивността е организирана така, че след като компютърът е смятал разположения минути, човекът „за миг“ да коригира онова, което не му харесва, и да продължи напред.

Vintech RCAM-Pro е инструмент за постигане на най-добри разположения и технология за рязане, за най-кратко време, според на опита и знанията на човека.

Този принцип е основополагащ в изграждането и развитието в бъдеще на системата.

Работата с настройки в CAM системите беше общоприетият начин за задаване на технологията на обработка. Чрез  промяна на отделни, слабо свързани помежду си параметри, потребителят може да създава разнообразни технологии за обработка.

Управление на параметри чрез настройки във Vintech RCAM-Pro още e възможно, но в системата се използва и значително по-мощен метод за автоматично управление на параметрите на технологията.

В базата данни на системата се поддържат описания за технологичната среда и правила за технологиите на обработка. Предварително подготвените дефиниции обхващат пълните възможности на всяка възможна технология и представляват База Технологични Справочници (БТС).

В процеса на проектиране, материалът, дебелината, видът на обработката и конкретното състояние на технологична среда позволяват на Vintech RCAM-Pro да определя необходимата обработваща технология в текущата зона на листа. По всяко време и място в проекта, потребителят може да променя както технологията на обработка, така и вече използваните технологични параметри.

Работата на системата с БТС позволява възможно най-бързия и безгрешен процес на проектиране и програмиране на машини със сложни и комплексни настройки.