+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Платена поддръжка


Платената поддръжка е програма за следгаранционна поддръжка на лицензи на Винтех Продукти с продължителност една година.

Платената поддръжка включва обновяване до най-новата версия на закупения лиценз.
В рамките на тази програма и при необходимост, ВИНТЕХ КАДКАМ безплатно актуализира Постпроцесори и БТС.

Потребителят получава техническа поддръжка, в работното време на ВИНТЕХ КАДКАМ чрез:

+359 52 757221

support@vintech.bg

:  по предварителна договореност,

:  vintech

-to- връзка през Интернет,

или непрекъснато чрез сайта за поддръжка на ВИНТЕХ КАДКАМ: www.vintech.bg/support/

В рамките на програмата за платена поддръжка, освен правото на базова гаранционна поддръжка, потребителят получава следните допълнителни услуги:

експертна помощ за решаване на конкретен проблем,

еднодневно факултативно обучение, след предварително договаряне,

консултация по въпроси на функционалността.

Програмата за платена поддръжка предоставя допълнителното удобство за планиране на обновяванията.

Програмата е възможна при допустимо максимално прекъсване от края на предходен гаранционен период не повече от 1 месец.