+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Обучение


Обучението е най-краткия път до знанието.

ВИНТЕХ КАДКАМ провежда платени курсове за обучение по Vintech CAM системи.

Разширен интернет курс vr-T2:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM. Продължителност 24 академични часа.

Стандартен интернет курс vr-T1:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM. Продължителност 15 академични часа.

Факултативен интернет курс vr-T3:
Въпроси-отговори за работа с CAM системи Vintech. Продължителност до 6 академични часа.

На специалистите, завършили курсове vr-T2 или vr-T1, ВИНТЕХ КАДКАМ издава удостоверение.

Провеждат се и курсове на групи до 3-ма специалиста в офиса на ВИНТЕХ КАДКАМ в гр.Варна.
За всеки обучаван се предвижда отделно работно място на Vintech RCAM. Обучението се провежда по предварително утвърдена учебна програма. Обучаваният разработва поне една карта за разкрой с детайли на предприятието. При възможност, разработената NC програма се тества на машина на предприятието.

Кой може да провежда обучение по Vintech RCAM?

Обучение по CAM системи може да провежда всеки компетентен специалист – университетски преподавател, представител на компания – производител на машини, заводски специалист, експерт.

За обучение по Vintech RCAM е добре да се има предвид, че системата се усъвършенства постоянно, добавят се множество нови функции, а през последните години промените в методологията са повече от съществени. Това изисква от преподавателите съответно ниво на знания и периодична сертификация от ВИНТЕХ КАДКАМ.

Ние препоръчваме да се убедите, че преподавателят, провеждащ платено обучение по Vintech RCAM, е сертифициран за закупената версия на системата от ВИНТЕХ КАДКАМ.

Специалист от ВИНТЕХ КАДКАМ отговаря на формулирани и зададени от потребителя въпроси. Това е по-доброто решение за онези заводски специалисти, които нямат достатъчно време.

Регистрираният потребител на CAM система Vintech  има достъп до сайта за поддръжка http://www.vintech.bg/support/.

- На сайтa има секция с филми, които показват различни аспекти и техники за работа със системата. Потребителят има възможност да се самообучава, като повтаря показаното във флаш-филмите.

- Актуалната документация на системата се публикува на http://www.vintech.bg/support/. Регистрираните потребители могат да я изтеглят в PDF формат.