+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Обучение


Обучението е най-краткия път до знанието.

ВИНТЕХ провежда платени курсове за обучение по Vintech CAM системи.

Разширен курс vr-T2:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM-Pro. Продължителност 30 академични часа.

Стандартен курс vr-T1:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM-Pro. Продължителност 18 академични часа.

Факултативен курс vr-T3:
Въпроси-отговори за работа с CAM системи Vintech. Продължителност до 8 академични часа.

На специалистите, завършили курсове vr-T2 или vr-T1, ВИНТЕХ издава удостоверение.

Провеждат се курсове на групи до 3-ма специалиста на място в предприятието.
За всеки обучаван се предвижда отделно работно място на Vintech RCAM-Pro. Обучението се провежда по предварително утвърдена учебна програма. Обучаваният разработва поне една карта за разкрой с детайли на предприятието. При възможност, разработената NC програма се тества на машина на предприятието.

Кой може да провежда обучение по Vintech RCAM-Pro ?

Обучение по CAM системи може да провежда всеки компетентен специалист – университетски преподавател, представител на компания – производител на машини, заводски специалист, експерт.

За обучение по Vintech RCAM-Pro е добре да се има предвид, че системата се усъвършенства постоянно, добавят се множество нови функции, а през последните години промените в методологията са повече от съществени. Това изисква от преподавателите съответно ниво на знания и периодична сертификация от ВИНТЕХ.

Ние препоръчваме да се убедите, че преподавателят, провеждащ платено обучение по Vintech RCAM-Pro, е сертифициран за закупената версия на системата от ВИНТЕХ.

Специалист от ВИНТЕХ отговаря на формулирани и зададени от потребителя въпроси. Това е по-доброто решение за онези заводски специалисти, които нямат достатъчно време.

Регистрираният потребител на CAM система Vintech  има достъп до сайта за поддръжка http://www.vintech.bg/support/.

- На сайтa има секция с филми, които показват различни аспекти и техники за работа със системата. Потребителят има възможност да се самообучава, като повтаря показаното във флаш-филмите.

- Актуалната документация на системата се публикува на http://www.vintech.bg/support/. Регистрираните потребители могат да я изтеглят в PDF формат.