+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Гаранционна поддръжка


Гаранционната поддръжка се извършва в работно време на ВИНТЕХ КАДКАМ, чрез:

+359 52 757221

support@vintech.bg

:  по предварителна договореност,

:  vintech

-to- връзка през Интернет,

или непрекъснато чрез сайта за поддръжка на ВИНТЕХ КАДКАМ: www.vintech.bg/support/

 

В срока на гаранционна поддръжка, потребителят получава следните гаранционни услуги:

 Консултации за инсталация и деинсталация на лиценза,

 Възможност за регистриране на забележки за работата и предложения за развитие на системата,

 Възможност за регистриране и отстраняване на откази,

 Възможност за обновяване с актуални редакции на закупения лиценз,

 Достъп до сайта за поддръжка за самостоятелно запознаване с флаш филми „как се прави това“.

Посочените възможности се отнасят за регистрирани потребители, които са попълнили и изпратили във ВИНТЕХ КАДКАМ регистрационни карти.