+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Обновяване


ВИНТЕХ развива фамилията CAM системи Vintech вече 20 години. Добавят се функции, старите се усъвършенстват, отстраняват се дефекти.

Новостите във всяка следваща версия се определят от:

    развитието на технологията за фигурен разкрой, като появата на CNC машини за плазмено наклоняемо рязане или лазерно високоскоростно рязане,

    специфика на технологията, като възможностите за газо-кислородно рязане на дебели листи или функционалността за рязане на дунапрени с лентов нож,

    изискванията на потребителите, като добавяне библиотека за ценообразуване и офериране Vintech rSales в базовата функционалност на Vintech RCAM-Pro,

    развитието на компютърния хардуер и операционните системи, налагащи промени в приложния софтуер. В началото започнахме на Windows 95 и Linux 2.2, после - Windows 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.1.
Сега Vintech v9 работи на Windows 10 и Linux 3, като 32 или 64 битов софтуер, според версията на операционната система.

В случай на интерес за провеждане на предварително обследване на ефективността от обновяване, обадете ни се!  Ние ще проведем тестов разкрой и заедно ще оценим резултатите.

 

Възможностите за обновяване са:

Платена поддръжка с включено обновяване

За потребителите на CAM система Vintech които се интересуват от ползите от обновяване, ВИНТЕХ предлага Програма за платена едногодишна поддръжка с включено обновяване към актуалните версии на системата.

Еднократно обновяване

За тези потребители, които нямат нужда от честа смяна на използваната версия, ВИНТЕХ предлага еднократно обновяване до текущата актуална версия.

ВИНТЕХ периодично информира потребителите за новостите и произтичащите от тях възможности и ползи от внедряване, с разбирането, че това е основно авторско задължение.

 За обновяванена CAM система Vintech е нужно потребителят:

    да изпрати до ВИНТЕХ заявка за нов код за WIBU ключа на обновената версия,

    да регистрира новия код в паметта на WIBU ключа за хардуерна защита.

За нормална работа на системата може да бъде необходима промяна на хардуер или обучение.

Важно: При пускане на нови версии ВИНТЕХ обръща особено внимание върху запазване използването на съществуващите разкройни проекти и настроени постпроцесори.