+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Обновяване


ВИНТЕХ развива фамилията CAM системи Vintech повече от 25 години.
Добавят се нови функции, усъвършенстват се съществуващите, отстраняват се дефекти.

Новостите във всяка следваща версия се определят от:

    развитието на технологията за фигурен разкрой, като появата на CNC машини за плазмено наклоняемо рязане или лазерно високоскоростно рязане,

    спецификата на технологията, като възможностите за газо-кислородно рязане на дебели листи или функционалността за рязане на дунапрени с лентов нож,

    изискванията на потребителите, като добавяне библиотека за ценообразуване и офериране Vintech rSales в базовата функционалност на Vintech RCAM,

    развитието на компютърния хардуер и операционните системи, налагащи промени в приложния софтуер. В началото започнахме на Windows 95 и Linux 2.2, после - Windows 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.1.
Сега Vintech v11 работи на Windows 10 и Linux - Ubuntu, като 64 битов софтуер, според версията на операционната система.

В случай на интерес за провеждане на предварително обследване на ефективността от обновяване, обадете ни се!  Ние ще проведем тестов разкрой и заедно ще оценим резултатите.

 

Възможностите за обновяване са:

Платена поддръжка с включено обновяване

За потребителите на CAM система Vintech, които се интересуват от ползите от обновяване, ВИНТЕХ КАДКАМ предлага Програма за платена едногодишна поддръжка с включено обновяване към актуалните версии на системата.

Еднократно обновяване

За тези потребители, които нямат нужда от честа смяна на използваната версия, ВИНТЕХ КАДКАМ предлага еднократно обновяване до текущата актуална версия.

ВИНТЕХ КАДКАМ периодично информира потребителите за новостите и произтичащите от тях възможности и ползи от внедряване, с разбирането, че това е основно авторско задължение.

 За обновяване на CAM система Vintech е нужно потребителят:

    да изпрати до ВИНТЕХ КАДКАМ заявка за нов код за WIBU ключа на обновената версия,

    да регистрира новия код в паметта на WIBU ключа за хардуерна защита,

    да инсталира актуалната версия на системата.

За нормална работа на системата може да бъде необходима промяна на хардуер или обучение.

Важно: При пускане на нови версии ВИНТЕХ КАДКАМ обръща особено внимание върху запазването и използването на съществуващите разкройни проекти и настроени постпроцесори.