+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Демо

Vintech RCAM-Demo

за Windows 10
 

Vintech  RCAM-Demo е пълнофункционална версия на CAM система Vintech RCAM-Pro 9, която:

- Използва вградено постоянно множество детайли, без възможност за добавяне или промяна на геометрия;

- Детайлите са групирани и свързани с CNC машини за лазерно, газо-кислородно и плазмено рязане;

Важно: Може да премахвате детайли, да променяте количествата детайли, да задавате произволни размери на правоъгълни листови заготовки, да променяте параметрите на рязане.

- Демо версията не може да добавя/импортва детайли и да записва проект;

- Могат да бъдат записвани NC програми и справки;

- Притежава функционалността на търговската версия, но се различава от нея по реализацията на важни функции с неоптимизирани алгоритми;

- Демо версията е предназначена за запознаване и обучение.