+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Vintech Duct


Vintech Duct е CAD/CAM система за параметрично конструиране и NC програмиране по поръчки за разгъвки на елементи от HVAC системи.

Предназначение:

 • Конструира разгъвки за детайли от въздухопроводи чрез библиотеки с параметрични макроси за правоъгълни, кръгли и конични фитинги, като отчита технологията за монтаж,
 • извършва автоматичен и интерактивен фигурен разкрой и NC програмиране,
 • управлява поръчки и организира CNC производство.

Характеристики

Комплектът Vintech Duct включва:

 • Vintech Duct – Система за конструиране, фигурен разкрой и NC програмиране на разгъвки по поръчки за елементи от HVAC системи.

 • Библиотеки Vintech rDuct – параметрични правоъгълни, кръгли и конични фитинги и преходи между тях.

 • функционалност на основата на Vintech RCAM за фигурен разкрой и NC програмиране.

 • Vintech NCV – верификатор на NC програми за термично рязане, с DNC за пакети програми по сериен RS-232 интерфейс към CNC контролери като Burny, Linatrol, Mazatrol, Amada.

Vintech Duct

 • Управлява данни за поръчки за разкрой, съставени от листови детайли.
  Детайлите конструира чрез въвеждане размери на параметри в макроси от библиотеки с фитинги или импортва CAD геометрия от файлове, създадени с универсална CAD система,

 • конструира фитинги от параметрични макроси според монтажни, технологични и потребителски изисквания за създаване на разгъвки на детайлите им,

 • контролира реда на създаване на поръчки за разкрой, разгъвки, задания за разкрой, карти за разкрой, NC програми, етикети и справки,

 • позволява редактиране на детайл от поръчка за разкрой с универсална CAD система и замяната му в поръчката,

 • подготвя задания за разкрой по поръчка и визуализира състоянието на заданието,

 • автоматизира създаването на технологии на обработка, като използва обща База Технологични Справочници (БТС),

 • следи информацията и състоянието на всеки отделен детайл; Предоставя развити средства за управление на промени в поръчка,

 • записва пакет NC програми и го предава на DNC системата във Vintech NCV,

 • записва листинги за разкройни карти и с маркиращи етикети за детайлите, по реда на изрязването им.

Vintech rDuct е набор от параметрични библиотеки за правоъгълни, кръгли, конични въздухопроводни елементи, преходи между тях и стандартни плоски фигури.

Елемент от библиотека се избира визуално, а геометричните параметри се въвеждат директно върху размери в скица на елемента.

Създаден фитинг може да се запише за следващо използване в нормала към параметричен фитинг.

Работата с библиотеки Vintech rDuct позволява:

 • добавяне на фитинг в поръчка чрез задаване на параметри или чрез избор от нормала, без необходимост от CAD система,
 • автоматично разпадане на фитинг до разгънати детайли,
 • компенсиране на скъсяване или удължаване на огънати детайли,
 • Vintech Duct ограничава максимално неправилните действия със системата,
 • работи в мм или инчове и гейчове. Поддържа тегло на материал в кг или в либри,
 • отчита изискванията за производство на въздухопроводи.
  Позволява дефиниране от потребителя на:
  • вид и размери на конектори/фланци,
  • вид и размери на шевове и зарязвания,
  • маркировки - с етикети или със струен принтер,
 • поддържа видове и размери на шевове и фланци в Технологични справочници.
 • Отваря задание за разкрой от Vintech Duct и създава разкройни карти и NC програми,

 • предоставя потребителски интерфейс с интегрирани методи за разполагане и управление на технологията на обработка. Предоставя нов стандарт за използваемост с разкроен навигатор, галерии Карти, Блокове и Детайли, интерактивно разполагане с дръжки, траектории с дръжки и ореоли и други,

 • разкроява автоматично и интерактивно, фигурно или регулярно, с on-line контрол срещу припокриване,
 • създава многолистов разкрой върху върху цели листи или използваеми остатъци,

 • създава траектории с оптимизация, в съответствие с вида и дължината на контурите, с on-line контрол срещу припокриване на траекторни елементи,

 • решава автоматично и интерактивно специални задачи за фигурен разкрой, като общи срезове, верижно рязане, заобикаляне на детайли с режещи траектории, рязане с мостове и други,

 • оптимизира последователността за рязане на детайли, отчитайки подетайлност и нива на вложеност. Позволява интерактивно задаване на маршрут на бързите ходове.

 • Vintech Duct използва настройваем постпроцесор за генериране на NC програми за CNC машини за термично рязане, като:

  • генерира NC програми в ISO/EIA, ESSI или някой XML системи команди,

  • позволява създаване на NC програми за рязане и текстово маркиране,

  • позволява създаване на пакет NC програми по поръчка,

 • Генерира документи от текущото задание в HTML, DXF и PDF формати. Когато е нужно, листингите спазват реда на рязане на картите и детайлите в поръчката.

  Vintech Duct записва:

  • файл за листинг с карти за разкрой,

  • файл за листинг с етикети,

  • технологични и организационни документи.

Vintech NCV е предназначена за верификация на NC програми и пакети програми за термично и струйно рязане.

Vintech NCV графично симулира хода на обработката на ESSI и ISO/EIA NC програми, и:

 • Установява съответствие между NC команди и ходове на графичната симулация,

 • верифицира NC програми с подпрограми в абсолютни или относителни координати, с транслация и/или ротация на подпрограмите,

 • позволява директно редактиране на NC програми,

 • използва профили за CNC машини за верификация на програми с различна структура и формат,

 • следи програмни регистри и пресмята брой пробивки, време и разстояния за бързи и работни ходове,

 • създава технологична скица на NC програмата във формат PDF и спецификация във формат HTML.

Vintech NCV зарежда NC програми и пакети NC програми в CNC контролера чрез сериен DNC интерфейс. Позволява управление на DNC интерфейса от CNC контролера (Linatrol, Burny, Mazatrol, Amada и други).

 • Зарежда верижно NC програми по реда на обработката им, позволява избор и зареждане на единичен лист или детайл от лист.

Vintech NCV конвертира ISO/ESSI NC програми в AutoCad DXF формат.

Системни изисквания и локализации

CAM система Vintech Duct работи в среда на Microsoft Windows 10/11.

Системата е локализирана на английски, български и руски езици. В системата няма ограничения за езика на локализация.

Лицензите се активират от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+.

Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието.

Лицензът на Vintech Duct е локален, а на Vintech NCV e мрежов.