+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Лицата


Чанко Стоев

Основател, Управител

Николай Спахиев

Съосновател, Директор разработки

Веселина Сарандева-Стоева

Съосновател, Директор маркетинг и продажби

Костадин Несторов

Ръководител поддръжка, Преподавател по CAM системи Vintech