+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Лицата


Чанко Стоев

Управител

Николай Спахиев

Директор Разработки

Веселина Сарандева-Стоева

Директор Маркетинг и продажби

Владимир Илиев

Водещ програмист

Костадин Несторов

Ръководител Поддръжка, Преподавател по CAM системи Vintech