+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Демо Vintech RCAM


Demo Vintech RCAM 11 е пълнофункционална версия, предназначена за запознаване и обучение на CAM система Vintech RCAM 11.

Системата работи на 64 битов Windows 10. Препоръчително е да се стартира на компютър с многоядрен процесор и най-малко 8GB RAM.

Demo Vintech RCAM 11 е реализация, в която се използват паралелни изчисления за автоматично разполагане. Ускорението е значително при разкрой на детайли със сложни контури.

Версията притежава функционалността на търговската система, но не може да записва резултати във файл, т.е. тази Демо версията не записва NC програми, справки, проекти, а също, не експортва  CAD  геометрия.

В Демо версията е възможно включване единствено на библиотеки Vintech iKG, за Импорт от КОМПАС-График при инсталация на руски език и Vintech WxH in grid,за визуализация размерите на обхващащите рамки на детайли в таблиците.

В Demo Vintech RCAM 11 е изключена функционалносттаза База Данни за разкройни поръчки.

Демо версията отваря проекти на Vintech RCAM 11.

В случай че при запис на проекта е била включена библиотека Vintech rBevel за наклоняемо рязане или Vintech rDrill за пробивно-разстъргващи обработки, проектите не могат да бъдат заредени.

В папка %Program Files%\Vintech\DemoRCAM11\Work\ след инсталация са добавени проекти за разкрой, които могат да бъдат разгледани и работата в тях да бъде повторена. За целта те могат да бъдат преведени в начално състояние за разкрой, чрез изтриване на опашка за разполагане и листи.

Demo Vintech RCAM 11 позволява импорт и премахване на детайли от заданието за разкрой, промяна на количествата им, задаване на произволни размери на листови заготовки, зареждане за разкрой на Използваеми Остатъци, промени на параметри на рязане и др.

Demo Vintech RCAM 11 притежава пълните вградени възможности за импорт на геометрия – от DXF,SVG, ESSIиDSTV, а в случай, че имате инсталирана програма TeighaFileConverterнаODA (www.opendesign.com)  –от  DWG. Възможен е on-line импорт от Solid Edge,от КОМПАС-3Dи от КОМПАС-График (когато са инсталирани съответните CADсистеми).

Инсталираната Демо версия включва примерни Бази Технологични Справочници за машини за лазерно рязане, за газо-кислородно рязане и за два вида машини за плазмено рязане. Данните във всички справочници е възможно да бъдат редактирани. Функциите за запис на справочници в XML файлове са изключени.

Demo Vintech RCAM 11 включва всички специални функции, които са разработени за търговската версия на Vintech RCAM 11, включително за работа с мултидетайли, обработка към материала, работа с общи срезове, избягване на колизии, заобикаляне на детайли с рязане, и змерванеи други.

Новостите в търговската версия са налични и в Демо версията.

В папка \Program Files\Vintech\RCAM-Demo\work  са записани 2 групи проекти на  Vintech RCAM  -в милиметрова и в имперска измерителна система. В милиметрова система за измерване файловете са с префикс (mm).

От разработените карти за разкрой в  Demo Vintech RCAM 11  не може да се генерират  NC програми и технологични документи.

Забележка: За разработване на оптимален разкрой за проект (mm)plasma-4.rcam е нужно познаване във висока степен на възможностите за автоматичен и интерактивен разкрой на системата.

Изтегляне на Demo Vintech RCAM 11

Важно! Във версия Demo Vintech RCAM 11 може да има откази.